duminică, 10 iunie 2018

DATORIA FAȚӐ DE SINE.

Nightwish - I Want My Tears Back [Wacken 2013]În 50 de ani, am vӑzut multe, am înțeles multe.

Am înțeles cӑ nu poți schimba voința unui om cu de la tine putere. Poți încerca sӑ îl obligi sӑ se supunӑ ție, sӑ îl forțezi. Cei slabi se vor frînge și se vor supune, cei puternici vor rezista.
Oamenii nu frîng alți oameni, nici mӑcar nu încearcӑ, e împotriva naturii lor. Ceilalți, neoamenii, da.
Oamenii sînt datori fațӑ de ei înșiși sӑ reziste încercӑrilor de supunere din partea neoamenilor.
Din fiecare confruntare de acest fel cu neoamenii, oamenii cîștigӑ ceva și pierd ceva. Cîștigӑ înțelegere și pierd cel puțin energie, ca o hemoragie. La sfîrșitul fiecӑrei confruntari, e important ca ceea ce cîștigӑ sӑ merite pierderea.

Am cîștigat multӑ, poate prea multӑ înțelegere din confruntarea mea cu un neom, a fost durӑ și obositoare, dar nu am fost frînt. Presupun cӑ ӑsta este adevӑratul meu cîștig.. Am scӑpat destul de întreg. Cam la limitӑ, dar am scapat. Și nu meritӑ sӑ-mi mai consum nici mӑcar un strop de energie cu asta, am consumat deja prea multӑ.

Neomu-i neom și spamu-i spam. Și leru-i ler, gen.

Niciun comentariu: