marți, 1 mai 2018

THE ROBOT.

Images from Lost In Space 2018 [S01E01]Cînd eram mic, am vӑzut varianta de atunci a serialului și mi-am dorit un robot, precum B9. Sӑ fie al meu, sӑ asculte numai de mine. Așa, ca un alterego al meu. Presupun cӑ mӑ simțeam singur, și cӑ aspiram la o variantӑ mai bunӑ a mea.
Anii au trecut, iar visul meu din copilӑrie nu s-a împlinit. Cea mai bunӑ variantӑ a mea am ramas tot eu. Cu defecte și slӑbiciuni, dar încӑ funcțional.
Am întîlnit în schimb de-a lungul vremii o mulțime de roboți și de roboate. Și am învӑțat pe propria-mi piele sӑ nu am încredere în ei, fiindcӑ niciodatӑ nu ascultӑ, deși unii din ei mimeaza asta destul de convingӑtor. Cum ar putea sӑ asculte, dacӑ nu sint programați sӑ o facӑ?.. La urma urmei, sînt doar niște simpli roboți.
Iar în urma lor întotdeauna rӑmîne o enorma mișcare brownianӑ, superbӑ în complexitatea ei fӑrӑ nici un sens..

Niciun comentariu: