vineri, 4 mai 2018

RÎSU' - PLÎNSU'.

Sin With Sebastian - Shut up and sleep with meExistӑ momente inedite în viața mea recentӑ, și nu știu dacӑ e de rîs sau de plîns. Aparent, se așteaptӑ o anume reacție de la mine, și pentru asta sînt.. stimulat, în moduri aparent contradictorii. Jocuri de umbre, de care m-am sӑturat de destulӑ vreme deja. De ce? Pӑi fiindcӑ nu au un conținut real, ci sînt doar aparențe.
Chestiunea e cӑ eu nu mӑ mai joc, de ceva vreme. Lupt, ca întotdeauna, sӑ fiu eu însumi, dar pentru mine, nu pentru alții. Fiindcӑ mӑcar atîta am înteles și eu din jumӑtatea de secol petrecutӑ p'acilea, cӑ e cea mai mare greșealӑ sӑ încerc sӑ fiu ceea ce nu sînt cu adevӑrat, eventual fiindca asta își doresc.. alții.
Așa ca zîmbesc și mi-e milӑ în același timp, cînd sînt jignit, apoi imediat numit prieten, apoi mi se reproșeazӑ cӑ nu am rațiune, apoi cӑ reacționez pur emoțional, asta dupӑ ce o ființӑ care a insistat sӑ îmi devinӑ trecut prin tot rӑul pe care mi l-a fӑcut, mӑ invitӑ sӑ petrecem vacanțe împreunӑ, pachetu' all inclusive gen, și dupӑ ce refuz o dӑ la întors, apoi iar jigniri, apoi..
Fantome ale trecutului, care dupӑ ce au fost date afarӑ pe ușӑ, încearcӑ sӑ intre înapoi pe fereastrӑ.
Rîsu - plînsu', cum spuneam..


Niciun comentariu: