vineri, 25 mai 2018

LIA K. PLUS PLUS

Lia Kim X Jinwoo Yoon Choreography - Rain Dance [Marian Hill Remix] Whilk & Misky


Adevӑrații creatori nu relateazӑ întîmplӑri întîmplate, concrete. Nu sînt reporteri, nu sînt cronicari. Nu scriu procese-verbale constatative. Ei simt din aer mersul lucrurilor, ideile, gîndurile nespuse, energiile fӑrӑ o formӑ precisӑ, se încarcӑ de ele. Apoi, într-o clipӑ (ori un chin) de iluminare, le exprimӑ prin arta lor.
Creatorii creazӑ lumi noi, diferite de cea concretӑ. În spatele creațiilor lor stau idei, salturi ale imaginației, vise, idealuri. Viziuni. Fiindcӑ ei, creatorii, au acces printr-un soi de portal la o altӑ lume decît aceasta. Prin ceea ce creazӑ, uneori îi inspirӑ pe ceilalți, în a fi mai mult decît sînt. Doar uneori.
Nu e nici bine, nu e nici rӑu cӑ e așa. Doar cӑ așa stau lucrurile.

Niciun comentariu: