miercuri, 9 mai 2018

LINIȘTE.

Paula Fernandes - Dust In The WindFuncție de ceea ce a fost înaintea ei, liniștea e de mai multe feluri. Existӑ liniștea de dupӑ zgomotul asurzitor al unui conflict, din aceea cu țiuit în urechi, existӑ liniștea de dupӑ activitatea cotidianӑ, încӑrcatӑ de o formӑ de obosealӑ, și mai existӑ liniștea de dupӑ.. liniște, precum firescul unui surîs împӑrtӑșit cu cineva drag.
Azi am experimentat o variantӑ a primei forme de liniște enumerate mai sus, și anume liniștea de dupӑ ce trîntești o ușӑ în urmӑ. Existӑ încӑ tensiune în aer, dar.. e totuși liniște, îmi pot auzi propriile gînduri. E bine așa.
Iar faptul cӑ în spatele ușii închise am lӑsat rîsul crud al unei hiene, mӑ îndreptӑțește ca nici mӑcar sӑ nu mӑ uit înapoi.

Niciun comentariu: