joi, 28 septembrie 2017

O SEARĂ MIȘTO.

Agnes Stock - The Brothel [The Voice Norge 2017]A fost o searӑ mișto.
M-am dus sӑ mӑ tund, cӑ nu-mi mai stӑtea nicicum. Și am nimerit la tanti aia bunoacӑ de la geam, care știe sӑ facӑ un bӑrbat sӑ se simtӑ bine, timp de cinșpe minute. Deși i-am zis cӑ vreau scurt, a insistat, ca și în alte dӑți, sӑ mӑ facӑ din foarfecӑ. Și a fost mișto, cӑ lu’ tanti aia bunoacӑ îi place sӑ îmi tot treacӑ mîna prin pӑr, artistic, așa cӑ a ieșit și de-un masaj. Și-a meritat bacșișul.
În drumul spre casӑ, am gӑsit piersici din alea bune, apoi m-am nimerit contra fluxului de elevi de liceu. Doi bӑieți, cam de vreo șaptișpe ani, vorbeau. De fapt, unul vorbea și celӑlalt asculta, cu ochii în jos. Cînd au ajuns aproape de mine, primul tocmai zicea, cu seriozitate:
.. “Știi, fetele nu-ți spun niciodatӑ cӑ te plac. Te prinzi tu singur.”..
Mi-am ascuns cu greu rînjetul, pînӑ au trecut de mine.
Iatӑ, mi-am zis, aceeași problemӑ, indiferent de vîrstӑ.
Coboarӑ-Ți Doamne ochii asupra noii generații de carne de tun, cӑ vor cӑlca se pare în fix aceleași capcane ca noi.
Amin.

Niciun comentariu: