duminică, 13 ianuarie 2013

ASALK

Ofra Haza - Asalk

După ce ascult Ofra Haza, mă simt curat, în interior. Asalk, un cîntec ca o rugăciune...

Trebuie să te-ntreb, frumuseţe a Edenului
De ce m-ai chinuit?
Căci eu am crezut mereu în tine,
Iar tu mi-ai dat înapoi cu puţină măsură... [....]

ASALK
translated from Yemeni Arabic by misolico

I shall ask you, Eden's beauty [Trebuie să te-ntreb, frumuseţe a Edenului]
Why did you tortured me? [De ce m-ai chinuit?]
And I always believed in you, [Căci eu am crezut mereu în tine,]
You raise a lowered. [Iar tu mi-ai dat înapoi cu puţină măsură.]

You enchanted me in this place, [Tu m-ai atras în acest loc,]
How long will you be away from me? [Cît timp vei fi departe de mine?]
Oh, Teacher, who solves every matter, [Oh, Învăţătorule, cel ce le poţi face la loc pe toate,]
My heart is tortured in your love. [Inima mea este chinuită în iubirea ce-ţi port.]

I'm abandoned the whole time, [Sînt abandonat tot timpul,]
On the loneliness from you, the stripling. [Singurătăţii de tine, ca un copil.]
I'm abandoned the whole time, [Sînt abandonat tot timpul,]
On the loneliness from you, the stripling. [Singurătăţii de tine, ca un copil.]
On the loneliness from you, the stripling. [Singurătăţii de tine, ca un copil.]
Your curls are black as the night darkness. [Buclele tale sunt negre ca întunericul nopții.]

Braided... [Împletit...]

Curls that you braided as the amber's braid, [Buclele pe care le-ai împletit ca pe panglica de ambră,]
Whose spreading smell amazed me. [A căror mireasmă m-a minunat.]
And your forehead, when surprised me, [Şi fruntea ta, cînd m-ai surprins,]
As a shining moon, dazzled my eyes. [Ca o lună strălucitoare, orbindu-mă.]

Oh, ancient wine, [Oh, vin vechi,]
That appeases distress and anger. [Ce-alină suferinţa şi mînia.]
Oh, ancient wine, [Oh, vin vechi,]
That appeases distress and anger. [Ce-alină suferinţa şi mînia.]

We shall praise the one capable of all, [Vom lăuda pe cel atotputernic,]
That painted you, prince, [Înfăţişîndu-te ca pe-un prinţ,]
We shall praise the one capable of all, [Vom lăuda pe cel atotputernic,]
That painted you, prince, [Înfăţişîndu-te ca pe-un prinţ,]
That painted you, prince, [Înfăţişîndu-te ca pe-un prinţ,]
Make this poor man happy. [Fă acest biet om fericit.]

We shall praise the one capable of all, [Vom lăuda pe cel atotputernic,]
That painted you, prince, [Înfăţişîndu-te ca pe-un prinţ,]
We shall praise the one capable of all, [Vom lăuda pe cel atotputernic,]
That painted you, prince, [Înfăţişîndu-te ca pe-un prinţ,]
That painted you, prince, [Înfăţişîndu-te ca pe-un prinţ,]
Make this poor man happy. [Fă acest biet om fericit.]

That was... [Pe-acela care...]

That was with you at times of sorrow, [Pe-acela ce-a fost cu tine în vremuri de întristare]
Join him, you, the generous. [Păstrează-l lîngă tine, tu, generosul.]
You've abandoned me, beauty, [Tu m-ai abandonat, frumuseţe,]
In the name of God, agree to set me free. [În numele Domnului, redă-mi libertatea, te rog.]

Niciun comentariu: