joi, 5 iulie 2018

THE FINAL FREEDOM.

Lisa Gerrard - Now We Are FreeJ., în fața unei posibile conspirațiuni mondiale: "Zi-le așa, cӑ dacӑ trebuie sӑ mӑ omoare, sӑ o facӑ repede și fӑrӑ durere. Ah, da.. și dacӑ se poate, mi-aș dori sӑ fie frumoasӑ."

Niciun comentariu: