marți, 14 noiembrie 2017

PEACE.

Valerian and the City of a Thousand Planets [2017]Nu mi-au plӑcut niciodatӑ frunțile încruntate. Nu îmi plac nici acum.
Oricare mi-ar fi viitorul, refuz sӑ trӑiesc în conflicte, cu atît mai mult cu cît nu sînt conflictele mele.
Urӑ, rӑzbunare, rîcӑ, ranchiunӑ. Viața e prea scurtӑ ca sӑ-mi permit sӑ iau în serios prostiile astea.
Mantrӑ: Mîine e o paginӑ albӑ, nescrisӑ.

Niciun comentariu: